GT BẢO AN: VINH DANH CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 7/2023

Trong giai đoạn thí điểm cải cách quy trình sản xuất tại công ty vừa qua, GT Bảo An luôn ghi nhận và trân trọng sự đóng góp, nỗ lực của tất cả cá nhân, tập thể, đã làm việc hết mình vì sự phát triển chung của công ty.
Tất cả mọi người đều xuất sắc và đang làm tốt – đúng chức trách phận sự của mình. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những cá nhân, tập thể đặc biệt hơn, đã vươn mình vượt giới hạn, khi kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Và thành quả là đạt vượt chỉ tiêu với những con số ấn tượng.

1/ VINH DANH CÁ NHÂN XUẤT SẮC THÁNG 7/2023

Ms Võ Thị Trang – Phòng Kinh Doanh
Vượt target tháng 7/2023 với doanh số 650.221.000 VNĐ

2/ VINH DANH TẬP THỂ XUẤT SẮC THÁNG 7/2023

Tổ Cắt GT Bảo An – Phòng Sản Xuất Vượt KPI tháng 7/2023 với 27.705 hàng

Chúc mừng Tổ Cắt: Nguyễn Hoài Ân , Võ Tấn Tài đã xuất sắc vượt chỉ tiêu tháng 7/2023 này.

Tất cả chúng ta hãy cùng chúc mừng đến cá nhân và tập thể đã kiên trì xuất sắc vươt chỉ tiêu tháng 7/2023 vừa qua. Chúc các bạn sẽ vững bền hơn trên con đường về đích của chính mình.

LỜI NGỎ

Trong giai đoạn phát triển tới đây của doanh nghiệp, cùng những định hướng vững chắc từ “người cầm lái” chắc chắn tất cả chúng ta sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn, cải thiện hơn về chuyên môn và kỹ năng cho chính mình. Những nỗ lực âm thầm của các bạn đều sẽ được nhìn nhận với những kết quả tốt mang lại cho công ty.

Hãy cùng cố gắng nhiều hơn nữa, kiên trì và vững bước đến cùng để tiến về mục tiêu chung mọi người nhé! Sắp tới đây, chắc chắn chúng ta sẽ còn thấy rất nhiều cá nhân, tập thể được vinh danh trên bảng vàng của công ty!

Chúc tất cả quyết chí đến cùng với công việc được phân giao, nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu lớn!

Call Now Button