Các loại quần áo bảo hộ lao động và những đặc trưng theo ngành nghề

Đặc trưng của quần áo bảo hộ theo ngành nghề:

  • Quần áo bảo hộ lao động ngành xây dựng (Đồ bảo hộ công trường)
  • Quần áo bảo hộ ngành cơ khí (Đồ bảo hộ nghề hàn)
  • Quần áo bảo hộ ngành điện lực
  • Quần áo bảo hộ lao động cho thợ sửa chữa máy móc
  • Quần áo phòng sạch chống tĩnh điện
  • Quần áo bảo hộ phòng cháy chữa cháy
  • Quần áo bảo hộ phun sơn chuyên dụng
Call Now Button